Óvodánk Árpádföldön kertvárosi környezetben található. Óvodásaink többsége családi házas, zöldövezetből érkezik. Felvételi körzetünk igen nagy, ezért rendszeres a túljelentkezés. Dinamikusan fejlődik környezetünk infrastruktúrája, lakóparkok épülnek, gyermekes családok költöznek ide. A családok szerkezete hagyományos. Nem ritka a nagyszülők, szülők, gyermekek együttélése. A szülők igénylik, hogy gyermekük jól érezze magát az óvodában és teljeskörű fejlesztést kapjon. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője.
Mivel óvodánk szép természeti környezetben, tágas, jól felszerelt udvarral rendelkezik, biztosítani tudjuk a lehetőséget a gyermekek mozgás- és játékigényének kielégítésére. Árpádföld helyi sajátosságait kihasználva törekszünk, hogy a gyermekek minél jobban megismerjék természeti és társadalmi értékeinket, kialakítsuk bennük a szülőföld megismerését, szeretetét és megbecsülését.
Pedagógiai programunkat az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a „Komplex prevenciós óvodai program” alapján dolgoztuk ki. Gyermekközpontú fejlesztő programunk a gyermekek természetes megnyilvánulási formáira, a mással nem helyettesíthető szabad játékra és a mozgásra épül.
Nevelésünk során fő hangsúlyt kap az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, a hátrányok csökkentése az egyéni és életkori sajátosságok, továbbá az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Óvodánkban, miközben teljesülnek az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók, megteremtjük a következő életszakaszba – azaz a kisiskoláskorba – való átlépés belső pszichikus feltételeit. Fontos számunkra a gyermeki fejlődésbe vetett bizalom és a különbözőségek elfogadása. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás gyermek fejlődésének és nevelésének feltételeit.
Óvodánk 2007-ben megkapta a a „Minőségi nevelési-oktatási intézmény”-védjegyet, valamint 2014-ben a Zöld óvoda címet.
Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda

 Óvodavezető: Horváth-Veress Zsófia

E-mail: margareta.ovodavezeto@gamesz16.hu

Székhely: 1162 Budapest, Péterke utca 10-12. Tel.: 06 1 409 16 39

Óvodavezető-helyettes: Lencse Zsófia

Óvodatitkár: Hofferné Varga Katalin

E-mail: margareta.ovoda@gamesz16.hu

Telephely:1162 Budapest, Monoki utca 58. Tel.: 06 1 409 28 26

Óvodavezető-helyettes: Friedrichné Papp Tímea

Óvodatitkár: Ecserné Farkas Erzsébet

E-mail: margareta.monokiovoda@gamesz16.hu

Alapítvány: Gyermekünkért Óvodai Alapítvány
 1162 Budapest, Péterke utca 10-12.
Adószám: 18163676-1-42
Számlaszám: 10102237-63243900-00000005

ovik