idezet

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban készítettünk egy összefoglalót, mely a tankötelezettség alóli mentesüléshez adhat segítséget.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők:

 • A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2021. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.
 • A kérelem benyújtására legkésőbb 2021. január 15-ig van lehetősége a szülőnek vagy gyámnak.
 • A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött űrlapon nyújthatja be.
 • A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet beküldeni.
 • A postai úton benyújtott kérelmek esetében az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, a szülőnek/gyámnak aláírni majd az alábbi címre beküldeni:
Oktatási Hivatal
Budapest
1982

A kérelem kötelező tartalmi elemei:

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.

A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető kéreleműrlapot alkalmazza.

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

 • a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)
 • a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím
 • az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító száma: 034617, Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda, 1162 Budapest, Péterke utca 10-12.
 • a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása
 • a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
 • a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) – ha rendelkezik ilyennel – csatolja a kérelméhez.

További információ:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Budapest, 2020. 12. 14.                                                                        Tisztelettel: Horváth-Veress Zsófia

Tisztelt Szülők,

Kérjük Önöket, hogy az óvodába lépéskor minden esetben fertőtlenítsék kezüket a bejáratnál, és az óvoda területén viseljenek maszkot.

Köszönettel: Vezetőség

2020. 08. 26.

Étkezési térítési díj változása

Tisztelt Szülők!

2021. január 01-jétől az étkezési térítési díjak változnak  a következők szerint:

Napi háromszori étkezés: 520 Ft.

Napi kétszeri étkezés: 440 Ft.

Csak ebéd: 365 Ft.

Tisztelettel: Horváth-Veress Zsófia

2020. 11. 20.

Tisztelt Szülők!

2020. 08. 07-én pénteken délelőtt 7.00-9.00 óráig ebédbefizetés lesz szeptember hónapra a Péterke utca 10-12 szám alatt.

A háromszori étkezés díja: 22 napra 11.000. Ft. Kérjük, hogy aki készpénzben tudja befizetni, pontos összeggel érkezzen.

Köszönettel: Vezetőség

Január 2023
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda

 Óvodavezető: Horváth-Veress Zsófia

E-mail: margareta.ovodavezeto@gamesz16.hu

Székhely: 1162 Budapest, Péterke utca 10-12. Tel.: 06 1 409 16 39

Óvodavezető-helyettes: Fogdné Lencse Zsófia

Óvodatitkár: Hofferné Varga Katalin

E-mail: margareta.ovoda@gamesz16.hu

Telephely:1162 Budapest, Monoki utca 58. Tel.: 06 1 409 28 26

Óvodavezető-helyettes: Friedrichné Papp Tímea

Óvodatitkár: Ecserné Farkas Erzsébet

E-mail: margareta.monokiovoda@gamesz16.hu

Alapítvány: Gyermekünkért Óvodai Alapítvány
 1162 Budapest, Péterke utca 10-12.
Adószám: 18163676-1-42
Számlaszám: 10102237-63243900-00000005

ovik